TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Foto Galeri Ziyaret蓾 Yorumlar Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
Manşet
Bayram 霵cesi gda denetimleri hz kazand
Gda Tarm ve Hayvanclk Ankara 愮 Mdrl蹞, Kurban Bayramnn sa簰kl ve huzurlu bir ekilde ge蔂esi i蓾n kurban pazarlarnda hizmet vermeye devam ederken, bayramlarn vazge蓾lmezlerinden olan tatl, 蓾kolata, pasta, b顤ek imalat ve sat yerlerine y霵elik denetimlerini de sklatrd.
Osmaniyede Domates ve Patlcan Tarla Gn
Osmaniyeye ba簰 Yankkla k騽nde Osmaniye Tarm Stratejisi ve Eylem Plan kapsamnda a踦kta domates ve patlcan retimini tantmak amacyla tarla gn dzenlendi.
Kurbanlklarda "踤zm sreci" bereketi
Cumhurbakan Recep Tayyip Erdo簜n tarafndan balatlan 踤zm srecinin etkisiyle hayvancl蹥n eski canll蹥na kavutu繠 Van'da, Kurban Bayram 霵cesi byk hareketlilik yaanyor
Kurbanl簜 eziyet etin kalitesini bozuyor
シM Ziraat Fakltesi Dekan Prof. Dr. Feyzi U繠r, kesime kadar ki sre蓨e kurbanlk hayvann strese maruz braklmamas ve kesimde iddetin kesinlikle kullanlmamas gerekti簨ni bildirdi.
Tavuk gbresinden elektrik enerjisi rettiler
Ankara慨n Beypazar il蔒sinde kurulan tesiste tavuk gbresi kullanlarak elektrik enerjisi retilmeye baland. Biyoktleden elektrik reten bu tesis Trkiye ve Avrupada bir ilk olma 驆elli簨ni tayor.
Mu簰ada msr silaj tarla gn
Mu簰a 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞, Toprak 琀tsz Msr Silaj yapmnn g飉terildi簨 bir Tarla Gn dzenledi.
FAOdan Korumal Tarm ドltay
FAO tarafndan korumal tarmn Trkiyedeki durumunu tartmak ve bu y霵temin benimsenmesindeki engelleri ortaya koymak amacyla bir 蓷ltay dzenlendi.
Uzmanndan kurban kesmenin incelikleri
Trkiye Kasaplar Federasyonu Bakan Yal踦nda, karkas haldeki k踙kba hayvan kolay kesme ve par蓷lamann pf noktalarn anlatt.
Erken hasat altn sv ielere dolmaya balad
Kendine 驆g kokusu ve lezzetiyle damaklarda ayr bir tat brakan erken hasat zeytinya蹥, normallerine g顤e biraz pahalya satlsa da yo繠n ilgi g顤yor
搐mirde kurban denetimi
搐mir'de durumundan phe edilen kurbanlklar zerinde yaplan ultrason taramalarnda hayvanlarn yzde 20'ye yaknnn gebe oldu繠 tespit edildi.
Ya簰k ay蓾蔒簨nde yksek verim elde edildi
Krkkalenin ネlebi il蔒sinde bir reticiye ait tarlada Ya簰k Ay蓾蔒簨 Tarla gn dzenlendi.
Pirin 蓾ft蓾lerin umudu oldu
Bitlis'in Groymak il蔒sinde bu yl 5 蓾ft蓾nin giriimiyle 25 d霵mde yaplan pirin retiminde istenilen verim elde edildi.
Makarna ihracatnda 1 milyar dolar hedefi
Makarnalk bu簠ay mamul ve bulgur reticileri, ihracatta yaanan kota sorununa 踤zm bulunmas halinde 1 milyar dolarlk ihracat hedefine ulaacaklarna inanyor.
Samsunda Krsal Alanda Kadn ドltay
Krsalda Kadn ドlmalarnn Gelitirilmesi ve Yaygnlatrlmas B闤gesel Ortak Akl Toplantsnn D顤dncs Samsun 愮inde Yapld.
Kurbanlklarn "kaliteli yemle" beslenmesi uyars
Dzce Veteriner Hekimler Odas Bakan Karanfil, Kurban Bayram 霵cesinde kurulan pazarlardaki kurbanlklarn kesif yemle beslenerek, gnde en az 2 bin kalori almasna dikkat edilmeli gerekti簨ni bildirdi.
Avrupa'nn 4. byk balk踦lk aratrma gemisi suya indirildi
TAGEM ile Balk踦lk ve Su 鈜nleri Genel Mdrl蹞 tarafndan yaptrlan ve 6 milyon liraya mal olan Arama-1 isimli aratrma ve kontrol gemisi, Antalya'da dzenlenen t顤enle hizmete sunuldu.
EXPO Antalyaya byk de簟r katacak
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehdi Eker, "Botanik EXPOyla Antalya'da daha fazla de簟r nasl katarz, bunun hesabn yapyoruz" dedi.
Arazi toplulatrmasnn yarar 3 dilde anlatlacak
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥, arazi toplulatrmasnn faydalar konusunda vatandalar bilgilendirmek amacyla Trk蔒, Krt蔒 ve Arap蓷 tantm CD'si hazrlad.
ポbuk'ta yabani meyve hasad balad
Ankara'nn ポbuk il蔒sinde bin 600 rakmda yetien b瓘rtlen, al, kuburnu, da elmas ve ahlat gibi da meyveleri toplanmaya baland.
Balda "zorunlu" barkod d霵emi
2013 ylnda uygulamaya konulan "Trk Gda Kodeksi Bal Tebli簨"ne g顤e 2015 ylndan itibaren bal retimi ve satnda barkod zorunlu hale geliyor.
Güncel
<
Kars kaar yabanc 瓘rencilere tantld
Trkiye'nin farkl kentleri ile 戣alya, Polonya ve Almanya'dan Kars'a gelen 瓘renciler, aldklar teorik e簨timin ardndan 蔒itli ekillerde kaar peyniri yapt.
Ni簠e 蓾lekte s驆 sahibi olmak istiyor
Trkiye'de patateste birinci, elma ve lahana retiminde ikinci srada yer alan Ni簠e, 蓾lek retiminde de s驆 sahibi olmak istiyor.
パft蓾lere pamuk yetitiricili簨 e簨timi verildi
ドm bal hasad balad
Balkesir H籚merim Tatlsna tescil talebi
5. Tarm ve 愯san Foto繢af Sergisi Tuncelide
8 milyon dolarlk kurba簜 ve salyangoz ihracat
愮lerden
Bakanlk
ポkurovada susam hasad balad
ポkurova'da hasadna balanan susam, 蓾ft蓾lerin yo繠n eme簨nin ardndan tketime hazr hale getiriliyor.
プrak topraklar 蓾lekle hayat buldu
Safranbolu Geleneksel Ba Bozum 溳nli簨
Malatyada kaysya alternatif araylar
Denizlide organik zm yetitiricili簨 geliiyor
Denizlinin ドl il蔒si Selcen mahallesinde balatlan organik tarm uygulamalaryla oluturulan zm ve armut bah蔒lerinde yetien rnler umut vaat ediyor.
Karsta tarmsal araziler geniletilecek
愮k milli patatesin hasad balad
Gediz Ovasnda silajlk msr hasad balad
Ss Bitkileri
Ss Bitkileri Zararllar
Tm Ss Bitkilerinde G顤lebilen Zararllar, ネitleri Ve Bunlar 楁in 琄erilen ⑷zmler, Yaplmas Gerekenler...
Ss Bitkilerinde G顤len Balca Hastalklar
Ss Bitkilerinin Pazarlanmas
D Mekan Ss Bitkileri
Organik Tarm
Organik Tarm
Organik Tarmda Pazarlama
Organik Gda Tketimi
Organik Tarm ve ネvre
Gndem
Yaym Programnn Hazrlanmas
Haluk Bali, 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrlklerince hazrlanacak Yaym Program hazrlanrken nelere dikkat edilmesi gerekti簨ni anlatt.
Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanunu
Tarm Reformu Genel Mdr Dr.Grsel K郿EK'in katld蹥 interaktif canl yayn program kaydn buradan izleyebilrsiniz.
Duyurular
​5403 Sayl Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanun De簨ikli簨 Yrrl簟 Girdi
鈜n Do繢ulama ve Takip Sistemi (UDTS)
パft蓾ye 77 Milyon Liralk Prim Mjdesi - Basn A踦klamas
Fndk 鈜eticisine 788 Milyon Liralk Destek 猘emesi
2014 Yl Staj Program Ek Bt蔒 Kullanm Duyurusu
Tarmsal Yaym ve Danmanlk Snav 1 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da
En プk
Okunanlar 搐lenenler
E-Blten
Blten sistemimize kayt olarak bakanl蹥mz ve sekt顤 alannda gelimelerden haberdar olabilirsiniz. Ltfen aa蹥daki kutuya e-mail adresinizi yazp kayt tuuna basnz. Teekkr ederiz.
E-Mail :
Tarm TV 2010 - 2012 Yaynlar, Trk Telekom TTVM sunucular zerinden yaplmaktadr.