TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Foto Galeri Ziyaret蓾 Yorumlar Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
Manşet
Yayn Dairesinden 蔞cuk hastalara ziyaret
E簨tim, Yaym ve Yaynlar Dairesi Bakanl蹥 tarafndan Dr. Sami Ulus Kadn Do繠m, プcuk Sa簰蹥 Hastalklar E簨tim ve Aratrma Hastanesi Nefroloji B闤mnde yatmakta olan 蔞cuk hastalara moral ziyareti dzenlendi.
Yerli ke蓾 rklar mikrosatellit DNA polimorfizm tekni簨yle slah edilecek
Namk Kemal 鈆iversitesi ve Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥nn 蓷lmalar sonucunda ke蓾 rklarnn slah konusunda gelitirilen Mikrosatellit DNA Polimorfizm y霵temiyle yerli ke蓾 rklarnda yaplan ebeveyn tanm sonucu ke蓾 rklarnn slah sa簰anacak.
Tarm danmanlarnn yeterliliklerinin artrlmas projesi tamamland
Krsal Alanda Tarmn Gelitirilmesi i蓾n Tarm Danmanlarnn Yeterliliklerinin Artrlmas Projesinin kapan t顤eni Uluslararas Tarmsal E簨tim Merkezinde yapld.
Domates reticisinin "yaz poyraz" endiesi
Balkesir'de, ge蔒n yaz mevsiminde poyrazn pek g顤lmemesinin de etkisiyle bu sene rekoltenin 2013'e g顤e 600 bin tondan 400 bin tona gerileyece簨 tahmin ediliyor.
Tekirdadan Grcistana 24 Ton Tohum 愫racat
Tekirda'da yetitirilen ve ilk etapta Grcistan'a g霵derilen tohumlarn tm Kafkas lkelerine ihra edilmesi, b騽lece b闤gedeki Rus tekelinin krlmas planlanyor.
6. Do繠 Anadolu Tarm Fuar a踦ld
Erzurum 6. Do繠 Anadolu Tarm Fuarn a蓷n Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 Mstear Mirmahmuto繠llar, dnyadaki 12 bin bitkinin 4 bin 200'nn gen kayna蹥nn Trkiye oldu繠nu s騽ledi.
Bakan Eker Bayburtta
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Eker Bayburt'ta yapt蹥 a踦klamada, Sr Y霵eticisi E簨tim Programlaryla sertifikal sr y霵eticilerini istihdam edenlere de ylda 5 bin lira verdiklerini s騽ledi.
Tarhanadan biskvi, eker pancarndan cezerye
Uakta sa簰kl yaam 驆endirmek ve ilin tantmna katk sa簰amak amacyla dzenlenen projede tarhanadan biskvi ve eker pancarndan cezerye retildi.
Do繠 Karadeniz'de kivi hasat tarihi belirlendi
Do繠 Karadenizde kivi hasat tarihi en erken 10 Kasm olarak belirlendi. Rize Kivi 鈜eticileri Birli簨 Bakan Nevzat Pali, reticilerin bu tarihten 霵ce kivi hasad yapmamasn istedi.
T媐EM atlar g顤cye 踦kt
Veliefendi Hipodromunda a踦k arttrma usulyle ger蔒kletirilen satlarda 2 yandaki safkan Saraybosna isimli Arap tay 460 bin liraya satld.
Orduda serbest sistem yumurta tavuk蓰lu繠 projesi
Ordu 鈆iversitesince Do繠 Karadeniz B闤gesinde Serbest Sistem Yumurta Tavuk蓰lu繠nun Yaygnlatrlmas amacyla hazrlanan ve Do繠 Karadeniz Projesi B闤ge Kalknma 徭aresi Bakanl蹥na sunulan proje hayata ge蓨i.
Silifkede tescilli keben nar hasad balad
Mersinin Silifke il蔒sindeki G闥su Vadisi k騽lerinde retimi yaplan ve 33 N16 olarak tescillenmi Trkiyenin tek sofralk nar olan Silifke as Keben narnn hasadna baland.
閌m suyu retiminde model oldu
Tekirda Ba簙lk Aratrma 酨tasyonu, Ar-Ge 蓷lmalar ve 閌m 鈜nleri 毼leme Tesisiyle b闤gede bir蔞k reticiye yeni fikirler verdi.
Gmhane balk踦lk potansiyelini de簟rlendiriyor
Gmhane Gda Tarm ve Hayvanclk 愮 Mdr Edip Biren, Gmhanede 4 bin 800 ton kapasiteye sahip 40 su rn iletmesi bulundu繠nu bildirdi.
Buras ポkurova de簨l Keban havzas
Elaz'da Keban Baraj G闤 havzasnda kurakl蹥n etkisiyle sularn 蔒kildi簨 alanlara eker pancar, pamuk, msr ve domates gibi rnler eken 蓾ft蓾ler, alvyonlu topraklarda yksek verim elde etmenin mutlulu繠nu yayor.
Bayburtta Tarm Sekt顤 Ortak Akl Toplants yapld
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 Mstear Yardmcs 酨mail Kemalo簰u, gda ve tarmn 霵emli sekt顤ler oldu繠nu ifade ederek, Yarn makineler yiyemeyece簨z, retmek zorundayz" dedi.
Taklit ve ta蹧i yapan iletmeler a踦kland
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥nca, 59 parti rnde taklit ve ta蹧i yapld蹥, 11 parti rnde ise ila etken maddesi eklendi簨 tespit edildi.
"Bitkisel kopyalama"yla yerli patates tohumu retildi
T媐EM'le ortak 蓷lma yrten bir firmann Nevehir'deki laboratuvarnda kopyalanan bir tohumdan 4 ylda sera ve tarladaki faaliyetler sonucunda 25 ton tohum elde ediliyor.
Karacasuda entegre zeytin tesisi a踦ld
1 milyon 250 bin liraya mal olan Aydn Karacasu Ziraat Odas Zeytin 毼leme ve Skma Tesisi hizmete a踦ld.
Kivi dalnda satld
Yalova'da 蓾ft蓾ler, rnlerini dalndayken satp iyi bir gelir elde etmenin memnuniyetini yayor.
Güncel
<
Bigada s蹥r gzellik yarmas
Hayvanclkta da 霵emli bir potansiyele sahip olan ドnakkalenin Biga il蔒sinde hayvancl蹥 tevik etmek maksadyla 9 buza蹥, 12 tosun ve 8 dve olmak zere 3 kategoride yarma yapld.
Bu zmn salkm 25 lira
G闥su Vadisi'ndeki k騽lerinde bah蔒 kenarlarnda ve evlerin damlarnda yetitirilen sofralk ceviz zm, 驆ellikte i pazarda yo繠n ilgi g顤yor.
Yeil zeytin tezg殠taki yerini ald
Havuzda Karides 鈜ettiler
Baraj g闤 havzasna pancar ektiler
Ep蓾n mantar Demircili 蓾ft蓾lerin ge蓾m kayna蹥 oldu
Trkiye 5. Tohumculuk Kongresi Diyarbakrda yapld
愮lerden
Bakanlk
Gaziantepte 鈜eticilere Sertifikal Tohum
Gaziantep Bykehir Belediyesi, bu yl kuraklktan etkilenen 3 bin 500 reticiye sertifikal tohum verdi.
Karadenizli Balk踦nn G驆 Hamside
Dalnda 蓷tlayan nar, meslek sahibi yapt
Pancarn pekmeze d霵m yolculu繠
Tahl ambarndan 55 lkeye slah edilmi bu簠ay gidiyor
Bahri Da簠a Uluslararas Tarmsal Aratrma Enstits, slah ederek gelitirdi簨 28 bu簠ay 蔒idini 55 lkeye g霵dererek dnya gda gvenli簨ne katk sa簰yor.
Mikrobiyal gbre 蓷ltay Kastamonuda yapld
ドnakkalede パft蓾lere Hasar 猘emesi
Pamukta 15 yeni 蔒it geliyor
Ss Bitkileri
Ss Bitkileri Zararllar
Tm Ss Bitkilerinde G顤lebilen Zararllar, ネitleri Ve Bunlar 楁in 琄erilen ⑷zmler, Yaplmas Gerekenler...
Ss Bitkilerinde G顤len Balca Hastalklar
Ss Bitkilerinin Pazarlanmas
D Mekan Ss Bitkileri
Organik Tarm
Organik Tarm
Organik Tarmda Pazarlama
Organik Gda Tketimi
Organik Tarm ve ネvre
Gndem
Yaym Programnn Hazrlanmas
Haluk Bali, 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrlklerince hazrlanacak Yaym Program hazrlanrken nelere dikkat edilmesi gerekti簨ni anlatt.
Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanunu
Tarm Reformu Genel Mdr Dr.Grsel K郿EK'in katld蹥 interaktif canl yayn program kaydn buradan izleyebilrsiniz.
Duyurular
​5403 Sayl Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanun De簨ikli簨 Yrrl簟 Girdi
鈜n Do繢ulama ve Takip Sistemi (UDTS)
パft蓾ye 77 Milyon Liralk Prim Mjdesi - Basn A踦klamas
Fndk 鈜eticisine 788 Milyon Liralk Destek 猘emesi
2014 Yl Staj Program Ek Bt蔒 Kullanm Duyurusu
Tarmsal Yaym ve Danmanlk Snav 1 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da
En プk
Okunanlar 搐lenenler
E-Blten
Blten sistemimize kayt olarak bakanl蹥mz ve sekt顤 alannda gelimelerden haberdar olabilirsiniz. Ltfen aa蹥daki kutuya e-mail adresinizi yazp kayt tuuna basnz. Teekkr ederiz.
E-Mail :
Tarm TV 2010 - 2012 Yaynlar, Trk Telekom TTVM sunucular zerinden yaplmaktadr.