TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Foto Galeri Ziyaret蓾 Yorumlar Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
Manşet
Ankara'da sneyle biyolojik mcadele 蓷lmalar sryor
Sne ile mcadelede kimyasal ila kullanmn en aza indirmek amacyla, Zirai Mcadele Merkez Aratrma Enstits ile G闤ba 愮蔒 Gda Tarm ve Hayvanclk yetkilileri 蓷lmalara devam ediyor.
Kahramanmara'ta kadn 蓾ft蓾ler tarmsal yeniliklerle buluuyor
Kahramanmara'ta Kadn パft蓾ler Tarmsal Yeniliklerle Buluuyor Projesi kapsamnda Trko簰u il蔒si Kll mahallesinde 蓾ft蓾lik yapan Hatice Kaya'nn 7 dekar arazisinde biber demonstrasyon 蓷lmas amacyla fide dikimleri yapld.
Bozok Yaylas'na ''gezginci arc'' ilgisi
Co繢afi yaps ve bitki 蔒itlili簨 dolaysyla bal reticilerinin g驆desi Yozgat'taki Bozok Yaylas, 300' akn yerli ve 200'e yakn gezginci arcya ev sahipli簨 yapyor.
Scak hava balonunda ''Dnya St Gn'' kutlamas
Trkiye'nin 霵emli turizm merkezlerinden Kapadokya'da balonlar, ''Dnya St Gn'' i蓾n havaland.
Krsal Kalknma Yatrmlarnn Desteklenmesi Program
酨tanbul Krsal Kalnma ve 琀gtlenme Şubesi, 酨tanbul Ticaret Borsas'nda krsal kalknma yatrmlarnn desteklenmesi programnn sunumunu yapt.
2. Balklandrma ve Rezervuar Y霵etimi Sempozyumu Isparta'da ger蔒kleti
Kaynak Y霵etimi ve Balk踦lk Yaplar Daire Bakan ネlebi, balklandrma ve rezervuar y霵etimi, gelecek yzyllarda kaynaklarn yeni nesillere aktarlmas konusunda byk 霵em tad蹥n vurgulad.
Samsunlu kadn 蓾ft蓾ler yart
14 Mays Dnya パft蓾ler Gn'nde Samsun'da renkli sahneler yaand. ''Kadn パft蓾ler Yaryor'' Yarmasna katlan 14 kadn 蓾ft蓾 kyasya yart.
ォTAK Projesiyle ta toplama makinesi alnd
Krkkale'de 2014 ylnda genel bt蔒 imkanlaryla alnan Ta Toplama Makinesi, 愮 Mdr Recep Krba'n da katlmyla Mahmutlar Şarkls K騽'nde yaplan bir t顤enle denendi.
Ramazanda gda fiyatlar ykselmeyecek
酨tanbul Gda Toptanc Tccarlar Derne簨 Bakan Mustafa Karl, bu yl tarmda verimli bir yaand蹥n ve Ramazan aynda gda rnlerinin fiyatnn ykselmesinin beklenmedi簨ni kaydetti.
Osmanl 蓾le簨 tezgah g顤meden satlyor
Zonguldak'n Ere簰i il蔒sinde pembe rengi, aromas ve kokusuyla esiz 驆elli簟 sahip Osmanl 蓾le簨, do繢udan tarlada alcsn buluyor.
Tokat ve 蔒vresinde madma蹥n hasad balad
Tokat ve y顤esinde do簜da bolca yetimesinin yan sra ekimi de yaplan ve Trkiye'nin bir蔞k b闤gesine buradan g霵derilen madma蹥n hasad balad.
Adyaman'da do簜ya 120 bin faydal b鐼ek yumurtas brakld
Adyaman'daki bu簠ay ekili alanlarda sne ile biyolojik mcadele kapsamnda do簜ya 120 bin faydal b鐼ek yumurtas brakld.
DR. KARAO紁U: KAMUOYUNDA シK FAZLA B尳G K嵬L尳楅 VAR
Biyoteknoloji Aratrma Merkezi Doku Kltr ve Transformasyon Birimi Bakan Dr. Cuma Karao簰u, ekmeklik bu簠ayn kromozom saysnn 42 oldu繠nu s騽ledi. Karao簰u bu durumun binlerce yldr de簨medi簨ni ve vatandalarn rahatlkla ekmek tketebilece簨ni belirtti.
戤esi koyunlar yaza hazrlanyor
Trkiye'nin byk iletmeleri arasnda yer alan Tarm 毼letmeleri Genel Mdrl蹞'ne (T媐EM) ba簰 Ceylanpnar Tarm 毼letmesi'nde yetitirilen ivesi cinsi elit koyunlar, havalarn snmasyla krklarak meralara braklmaya baland.
Bakan Eker 蓾ft蓾lerle bir araya geldi
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehdi Eker, 14 Mays パft蓾ler Gn'nde 蓾ft蓾lerle kahvaltda bir araya geldi.
愮a, kozmetik ve baharat sanayisinin vazge蓾lmezi
釿kemizde tbbi ve aromatik bitkiler alannda ilk 蓷lmalara imza atan, Ege 鈆iversitesi Ziraat Fakltesinden emekli Prof. Dr. Ayhan Ceylan, tbbi ve aromatik bitkiler sekt顤n, retimden pazarlamaya tm y霵leriyle Web Tarm Tv'ye anlatt.
Kanola veriminde Avrupa ile yaryoruz
琄der パft蓾 Projesi Bakan Nezih Suyaran, 1997'den bu yana Trakya B闤gesi'nde kanola retimini yaygnlat蹥n belirterek, Trkiye'nin kanola veriminde; Almanya, 戣alya ve Fransa ile yart蹥n s騽ledi.
Bakanl蹥n yetkilendirdi簨 Uluda 鈆iversitesi balk踦lk iletmelerini denetliyor
Uluda 鈆iversitesi'nce yaklak 3 ay 霵ce faaliyete ge蓾rilen laboratuvarda, lke genelindeki balk踦lk iletmelerinden alnan 顤nekler inceleniyor.
Eker: ドnakkaleli reticiye 943 trilyon nakdi destek verdik
ドnakkale Sanayici ve 毼adamlar Derne簨 (ォS嫀D) tarafndan organize edilen ve ドnakkale Zaferi'nin 100. Ylna ithaf edilen ''EXPOTRO嫀 100. Yl Gda ve Tarm Fuar'' Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehdi Eker'in katlmyla a踦ld.
Kazda簰ar'ndan meyve sebzelere ''anne st'' retiyorlar
Kazda簰ar'ndan 踦karlan leonardit madeninden, "bitkilerin anne st" olarak nitelendirilen ''humik asit'' elde ediliyor.
Güncel
<
''Zeytinde Periyodisitenin Krlmas Projesi''
Yalova'da, 愮 Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞 tarafndan 4 yl 霵ce uygulanmaya balanan ''Zeytinde Periyodisitenin Krlmas Projesi'' sayesinde zeytinde verim yzde 80'lere 踦kt.
ネltik蓾 kular yeniden Seyfe G闤'nde
Krehir'deki Seyfe G闤 Ku Cenneti, 10 yl aradan sonra yeniden 蔒ltik蓾 kularna ev sahipli簨 yapmaya balad.
Kaplca suyunda balk
Fndk ihracatnda yzler glyor
Kilosu 120 liradan satlan knarn zorlu yolculu繠
Portakal 蓾蔒簨 kokulu bal hasad tamamland
Krkkale'de 蓾ft蓾lere e簨tim verildi
Bugn
Bakanlk
Dall dar bitkisinden 'biyobenzin' retildi
Mustafa Kemal 鈆iversitesi Ziraat Fakltesi'nde, T軮嵨AK tarafndan desteklenen proje kapsamnda, dall dar bitkisinden biyobenzin retildi.
Kahramanmara ekmek israfna sava a蓨
Koyun ve ke蓾 yetitiricileri de desteklemeden faydalanacak
Koyun ve ke蓾 yetitiricili簨 yapan yetitiriciler de ana hayvan bana ylda bir kez olmak zere desteklemeden faydalanacak
Rehberlik ve Tefti Bakanl蹥'nca hizmet i蓾 e簨tim
Ss Bitkileri
Ss Bitkileri Zararllar
Tm Ss Bitkilerinde G顤lebilen Zararllar, ネitleri Ve Bunlar 楁in 琄erilen ⑷zmler, Yaplmas Gerekenler...
Ss Bitkilerinde G顤len Balca Hastalklar
Ss Bitkilerinin Pazarlanmas
D Mekan Ss Bitkileri
Organik Tarm
Organik Tarm
Organik Tarmda Pazarlama
Organik Gda Tketimi
Organik Tarm ve ネvre
Gndem
Tarmsal G驆lem 酨tasyonu A踦l T顤eni
Tarmsal G驆lem 酨tasyonu A踦l T顤eni Yapld
Duyurular
​5403 Sayl Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanun De簨ikli簨 Yrrl簟 Girdi
鈜n Do繢ulama ve Takip Sistemi (UDTS)
パft蓾ye 77 Milyon Liralk Prim Mjdesi - Basn A踦klamas
Fndk 鈜eticisine 788 Milyon Liralk Destek 猘emesi
2014 Yl Staj Program Ek Bt蔒 Kullanm Duyurusu
Tarmsal Yaym ve Danmanlk Snav 1 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da
En プk
Okunanlar 搐lenenler
E-Blten
Blten sistemimize kayt olarak bakanl蹥mz ve sekt顤 alannda gelimelerden haberdar olabilirsiniz. Ltfen aa蹥daki kutuya e-mail adresinizi yazp kayt tuuna basnz. Teekkr ederiz.
E-Mail :
Tarm TV 2010 - 2012 Yaynlar, Trk Telekom TTVM sunucular zerinden yaplmaktadr.