TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Foto Galeri Ziyaret蓾 Yorumlar Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
Manşet
Ovackta Tunceli sarmsa蹥nn hasad yapld
Tunceli sarmsa蹥nn hasad balad. Tunceli 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞 de, Tunceli sarmsa蹥n reticilere tantmak amacyla tarla gn dzenledi.
Denizlide sofralk zm tarla gn
Denizlide sofralk 蔒kirdekli (Red Glob) zm yetitiricili簨 yapan bir reticinin ba蹥nda bah蔒 gn dzenlendi.
Samsunda trol ile avclk sezonu a踦ld
Samsunda 2014-2015 trol ile su rnleri av sezonu, Yakakent 愮蔒si Balk踦 Barna蹥nda dzenlenen t顤enle a踦ld.
Fabrikasnda 150 kadn i蓾ye istihdam sa簰ad
Memleketi Nallhanda kurdu繠 fabrikada 150 kadn i蓾ye istihdam sa簰ayan iadam Ertun Gng顤, k騽den kente g氍n bitmesi gerekti簨ni s騽ledi.
溍mpiyon yar atlar Ere簰ide yetiiyor
Trkiye'deki byk yarlara katlan atlar, iklim yaps, elverili bitki 顤ts ve mehur ayrk otundan dolay Konya'nn Ere簰i il蔒sinde yetitiriliyor.
Hayvanlarn korumay Mehmet蓾kten 瓘reniyor
Hakkari Yksekovada son yllarda artan hrszlk olaylarna kar yrtlen "Hayvan Hrszlklarnn 琄lenmesi Projesi" kapsamnda, 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞 ekipleri ile 愮 Jandarma Komutanl蹥 ve y顤e halkn bilgilendirdi.
搐mir K顤fezi'ndeki balk 蔒itlili簨 artyor
搐mir K顤fezindeki su kalitesinin artmasyla, balk trleri artt ve balklardaki a蹥r metal oranlar dt.
Toroslar'n de簨meyen k hazrl蹥: Tarhana
Toroslar'n eteklerindeki k騽lerde yaayan kadnlar, atalarndan 瓘rendikleri k i蓾n tarhana yapma gelene簨ni srdryor.
5.Tarm ve 愯san Foto繢af Sergisi Gmhanede
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 E簨tim Yaym ve Yaynlar Dairesince geleneksel hale getirilen "Tarm ve 愯san" konulu ulusal foto繢af yarmasnda dereceye giren ve sergilenmeye de簟r g顤len foto繢aflar bu kez Gmhane'de sergilendi.
Yozgatta kurbanlk hayvan sevkiyatlarna denetim
Yozgat Gda Tarm ve Hayvanclk 愮 Mdrl蹞 ve Yozgat Emniyet Mdrl蹞 B闤ge Trafik 煪be Mdrl蹞 ekipleri, kurban bayram 霵cesi do繠 illerinden bat illerine yaplan hayvan sevkiyatlarnda kamyon ve trlar durdurarak sevkiyat ile ilgili evraklar denetliyor.
Denizlide en iyi elma reticisi se蓾ldi
Denizli ve Ege B闤gesinin en eski, en uzun soluklu ve en geni katlml festivali olan パvril 20. Elma, Kltr ve Sanat Festivali kapsamnda En iyi Elma 鈜eticisi yarmas dzenlendi.
Gne enerjisiyle elektrik masrafn k漷a 蔒virdiler
Yozgat'ta, fatura 鐰emelerini drmek i蓾n gne enerjisinden elektrik retmeye balayan pancar ekicileri kooperatifi, ihtiya fazlas elektri簨 satyor.
Fazla rn de簟rlendirmek i蓾n balad, yln kadn giriimcisi oldu
Seraclk yaparken fazla gelen rn de簟rlendirmek i蓾n yapt蹥 pekmez ve re蔒lleri yakn 蔒vresine satan Trabzonlu Gzin Demirci, Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞 ve KOSGEB tarafndan verilen e簨timlere katlp ald蹥 hibe deste簨yle i yeri a蓨.
Mu簰ada patates retimi artt
Gda Tarm ve Hayvanclk Mu簰a 愮 Mdrl蹞nce yrtlen "Ttn Tarmna Alternatif Katma De簟ri Yksek 鈜n Program" kapsamnda retilen patateste yksek verim elde edildi.
Antep fst蹥 reticinin yzn gldrd
パft蓾ler, a繠stosun ortasnda baklava yapmnda kullanlan ve ''boz fstk'' olarak bilinen rn, daha sonra da krmz kabuklu "ben fst蹥"n hasat ediyor.
閌m ihracat Ar-Ge 蓷lmalaryla artt
Ba簙lkta yeni 蔒itlerin gelitirilmesi, kalite ve verime y霵elik Ar-Ge 蓷lmalar ihracatn srekli olmasn ve artmasn sa簰yor.
Yulafta kurakl簜 kar "Arslanbey"
Kahramanmara'ta di簟r 蔒itlere oranla iki kat rn elde edilen Arslanbey yulaf 蔒idi, di簟r 蔒itlere g顤e 20 gn erken 踦kyor.
"Erkenci zm" daha erken yetiecek
Manisa Ba簙lk Aratrma 酨tasyonu'nda yrtlen 蓷lmalarda, temmuz aynda rn verdi簨 i蓾n "erkenci" olarak adlandrlan zm trnn daha da erken yetimesi sa簰and.
700 futbol sahas bykl蹞nde elma bah蔒si
Konya'da Avrupa'nn en byk meyve bah蔒lerinden biri oldu繠 belirtilen 700 futbol sahas bykl蹞ndeki elma bah蔒si u蓧uz bucaksz g顤nmyle izleyenleri adeta bylyor.
Gmhanede Dut Pestili ve Pekmezi Yarmas
Gmhaneyle 驆deleen pestil ve pekmez rnlerinin tantm i蓾n 21. Uluslararas Kuburnu-Pestil, Kltr ve Turizm 溳nlikleri kapsamnda En Gzel Dut Pestili ve En Gzel Dut Pekmez Yarmas yapld.
Güncel
<
Kuraklk sorunu Konyada masaya yatrlyor
2. Uluslararas Katlml Kuraklk ve ⑷lleme Sempozyumu Konyada devam ediyor. Sempozyumda 踤lleme, erozyonla mcadele konusu akademisyenler tarafndan ele alnyor.
Denizlide ドl Ba簩ozumu 溳nlikleri
Denizli-ドl 愮蔒si 20. ドl Ba簩ozumu 溳nlikleri Kltr ve Sanat Festivali kapsamnda dzenlenen En 揫i 閌m 鈜eticisi yarmasnda reticiler en iyi zmlerini sergilediler.
I簠rda 蓾ft蓾ye makine yardm
Batman'da msr hasad
Organik retim yapan k騽llere 驆el pazar
パft蓾lerin zorlu patoz mesaisi
Sr saklayan" k騽, 700 yllk geleneklerini yaatyor
愮lerden
Bakanlk
Elma reticisinin umudu
Trkiye'nin elma retim merkezlerinden Bayrami il蔒sinde hasada balayan 蓾ft蓾ler, Avrupa Birli簨 (AB) lkelerine gda kotas uygulama karar alan Rusya'ya ihracat hedefliyor.
Adanada yer fst蹥 hasad balad
Nallhann dnyaya a踦lan 騽ks
Ankara'da kurban sknts yok
ドnakkalede パft蓾 Tarla Okulu
ドnakkalede bu yl entegre mcadele kapsamnda balatlan パft蓾 Tarla Okulu faaliyetleri Ezine Karag闣lek k騽ndeki bir domates bah蔒sinde ger蔒kletirildi.
Manisada yeil altn hasad devam ediyor
Samsun'da trakt顤 kullanm e簨timi
Eker: Rusya'y kalc pazar haline getirmek istiyoruz
Ss Bitkileri
Ss Bitkileri Zararllar
Tm Ss Bitkilerinde G顤lebilen Zararllar, ネitleri Ve Bunlar 楁in 琄erilen ⑷zmler, Yaplmas Gerekenler...
Ss Bitkilerinde G顤len Balca Hastalklar
Ss Bitkilerinin Pazarlanmas
D Mekan Ss Bitkileri
Organik Tarm
Organik Tarm
Organik Tarmda Pazarlama
Organik Gda Tketimi
Organik Tarm ve ネvre
Gndem
Yaym Programnn Hazrlanmas
Haluk Bali, 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrlklerince hazrlanacak Yaym Program hazrlanrken nelere dikkat edilmesi gerekti簨ni anlatt.
Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanunu
Tarm Reformu Genel Mdr Dr.Grsel K郿EK'in katld蹥 interaktif canl yayn program kaydn buradan izleyebilrsiniz.
Duyurular
​5403 Sayl Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanun De簨ikli簨 Yrrl簟 Girdi
鈜n Do繢ulama ve Takip Sistemi (UDTS)
パft蓾ye 77 Milyon Liralk Prim Mjdesi - Basn A踦klamas
Fndk 鈜eticisine 788 Milyon Liralk Destek 猘emesi
2014 Yl Staj Program Ek Bt蔒 Kullanm Duyurusu
Tarmsal Yaym ve Danmanlk Snav 1 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da
En プk
Okunanlar 搐lenenler
E-Blten
Blten sistemimize kayt olarak bakanl蹥mz ve sekt顤 alannda gelimelerden haberdar olabilirsiniz. Ltfen aa蹥daki kutuya e-mail adresinizi yazp kayt tuuna basnz. Teekkr ederiz.
E-Mail :
Tarm TV 2010 - 2012 Yaynlar, Trk Telekom TTVM sunucular zerinden yaplmaktadr.