TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Foto Galeri Ziyaret蓾 Yorumlar Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
Manşet
"Tarma De簟r Katanlar 猘llendiriliyor" yarmas sonu蔮and
Tarma de簟r katanlar 鐰llendirildi.
Kahramanmara'ta bir baar hikayesi
Kahramanmara'ta Onikiubat 愮蔒 Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞'nn destekleri ile Hasanckl Mahallesi'nde 霵der kadn 蓾ft蓾 Feride Bilgen tarafndan kltr mantar yetitiricili簨ne baland.
Burdur G闤'n Kurtarma Projesi
Su seviyesinde azalma yaanan Burdur G闤'nn kurtarlmas amacyla hazrlanan proje kapsamnda, Yeilova il蔒sine ba簰 Ak蓷k騽'deki 670 dekarlk araziye, az su tketen lavanta, kekik ve ada 蓷y bitkileri dikildi.
Tarm atklar enerjiye d霵yor
Gda Tarm ve Hayvanclk, ネvre, Kalknma ve Enerji Bakanlklar'nn ortaklaa dzenledi簨; Tarm havzalarnda sfr enerji a踦蹥, sfr atk ve enerji verimlili簨 蓷ltay sona erdi.
Domates 蓾ft蓾nin yzn gldrd
Fethiye'nin ''krmz altn'' 蓾ft蓾nin yzn gldrd. B闤gede ''krmz altn'' diye tabir edilen domates i piyasada 1-2, ihracatta ise 2,5-3 liradan de簟r buluyor.
Kadn 蓾ft蓾lere Kesme パ蔒k Yetitiricili簨 Sertifikas
Antalya 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞'nce Kepez il蔒sinde Temel Kesme パ蔒k Yetitiricili簨 kursunu baaryla tamamlayan kursiyerlere belgeleri t顤enle teslim edildi.
Trkiye Tarm ve Krsal Kalknma Hamlesi Projesi Uygulamalar Tantm Program
Trkiye Tarm ve Krsal Kalknma Hamlesi Projesi Uygulamalar Tantm Program Ankara'da Cumhurbakan Recep Tayyip Erdo簜n ile Gda Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehdi Eker'in katlm ile ger蔒kleti.
鈜eten Kadn Byyen Anadolu yarmas balad
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 E簨tim Yaym ve Yaynlar Dairesi Bakanl蹥 ve Balkesir 愮 Mdrl蹞mz tarafndan yrtlen ''Tarmda Kadn Giriimcili簨nin G蔮endirilmesi'' program Proje Pazar ve Sertifika Da蹥tm T顤eni dzenlendi. Trkiye 蓷pnda yaygnlatrlmas dnlen program; Balkesir, ドnkr, Gaziantep, Krklareli, Konya, Malatya, Mu簰a ve Zonguldak illerinde ger蔒kletiriliyor.
Kaysdaki zirai don tespit 蓷lmalar
Tarm Sigortalar Havuzu 毼letmesi Genel Mdr Yusuf Cemil Sato簰u, kaysdaki zirai donun ge蔒n yla oranla bu yl 蔞k az oldu繠nu a踦klad.
Gaziantepli 蓾ft蓾den 60 tonluk so繠k hava deposu
Gaziantep'te Tarmsal Yaym ve Danmanlk Hizmetleri uygulamasndan faydalanan bir 蓾ft蓾 nar retimi i蓾n so繠k hava deposu projesi hazrlad.
En Kaliteli Biyodizel Elde Edilen Bitkilerden
Biyodizel alannda kullanm yaygn olan kanola bitkisinin Trkiye'deki ekim alannn yzde 95'inin Tekirda merkez ve il蔒lerinde yapld蹥 belirtildi.
Tarmsal Yaym ve Danmanlk Merkez Teknik Komitesi topland
Tarmsal Yaym ve Danmanlk Merkez Teknik Komitesi 2015 Yl Ola簜n Toplants yapld.
酨tanbul'da Manda Kongresi yapld
酨tanbul'da dzenlenen 8. Asya Manda Kongresi'nde konuan Gda Tarm ve Hayvanclk Mstear Dr. Nihat Pakdil, hayvanclk sekt顤ne pozitif ayrmclk yaptklarn bildirdi.
ネltik tarlalarnda mahsur kalan balklar kurtarlyor
Edirne'de nehir taknlarnn ardndan tarlalarda mahsur kalan balklar kurtarlyor.
Tarm Havzalarnda Sfr Enerji A踦蹥 Sfr Atk ve Enerji Verimlili簨 ドltay
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 tarafndan organize edilen "Tarm Havzalarnda Sfr Enerji A踦蹥 Sfr Atk ve Enerji Verimlili簨 ドltay" Bakan Eker ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yldz'n katlmyla ger蔒kleti.
Yoncadaki kalite st retimine yansd
Trkiye'nin 霵emli yonca retim merkezlerinden Aksaray'da yetitirilen yoncalar, zengin protein yapsndan dolay haralar bata olmak zere hayvan 蓾ftlikleri tarafndan yo繠n talep g顤yor.
ポkurova'da patates hasad balad
Ge蓨i簨miz yllarda Nisan ay ortasnda balayan patates hasad, yo繠n ya蹥 nedeniyle gecikmeli balad.
Edirne'de ortak kadn 蓾ft蓾 e簨timi
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl蹥 ve Trkiye Ziraat Odalar Birli簨 arasnda imzalanan protokol kapsamnda Edirne'de Ortak Kadn パft蓾 E簨timi dzenlendi.
Antalya 3. Uluslararas Beyaz Et Kongresi
3. Uluslararas Beyaz Et Kongresi, Antalya'nn Manavgat il蔒sinde ger蔒kletirildi.
Do繠 Anadolu Projesi eylem plan tantm toplants Erzurum'da yapld
Tarm destekleri i蔒risindeki hayvancl蹥n pay yzde 4'lerden yzde 30'lara 踦kt, hayvanclk ile u繢aanlarn yzleri gld.
Güncel
<
Krkkale'de Gvenli Trakt顤 ve Tarm Makinalar Kullanm E簨timi
Krkkale'nin ネlebi il蔒sinde ''Tarm Ara蔮arnn Gvenli Kullanm Projesi'' kapsamnda 蓾ft蓾lere gvenli trakt顤 ve i makinas kullanm e簨timi verildi.
Vanl vatandalar ters laleyi koruma altna ald
Van'n Geva il蔒sine ba簰 Aydnocak Mahallesi halk, Trkiye'den yurt dna ka踦rlan bitkilerin banda gelen ters lalelerin 蓷lnmasn 霵lemek i蓾n n鐽et tutuyor.
Anavarza'da bitki 蔒itlili簨 aratrlyor
Silifke'de 顤t alt kavun hasad
Silifke'de zm hasad balad
鈜nlerini pervaneyle donmaktan koruyorlar
Arclk sekt顤ne kadn eli de簠i
Bugn
Bakanlk
Dall dar bitkisinden 'biyobenzin' retildi
Mustafa Kemal 鈆iversitesi Ziraat Fakltesi'nde, T軮嵨AK tarafndan desteklenen proje kapsamnda, dall dar bitkisinden biyobenzin retildi.
Kahramanmara ekmek israfna sava a蓨
Eker, Ktahya'da IPARD yatrmlarn a蓨
Bakan Eker, Ktahya'da TKDK Avrupa Birli簨 Katlm 琄cesi Yardm Arac (IPARD) Yatrmlar Toplu A踦l T顤eni'ne katld.
Ka蓷k balk avclarna operasyon
Ss Bitkileri
Ss Bitkileri Zararllar
Tm Ss Bitkilerinde G顤lebilen Zararllar, ネitleri Ve Bunlar 楁in 琄erilen ⑷zmler, Yaplmas Gerekenler...
Ss Bitkilerinde G顤len Balca Hastalklar
Ss Bitkilerinin Pazarlanmas
D Mekan Ss Bitkileri
Organik Tarm
Organik Tarm
Organik Tarmda Pazarlama
Organik Gda Tketimi
Organik Tarm ve ネvre
Gndem
Tarmsal G驆lem 酨tasyonu A踦l T顤eni
Tarmsal G驆lem 酨tasyonu A踦l T顤eni Yapld
Duyurular
​5403 Sayl Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanun De簨ikli簨 Yrrl簟 Girdi
鈜n Do繢ulama ve Takip Sistemi (UDTS)
パft蓾ye 77 Milyon Liralk Prim Mjdesi - Basn A踦klamas
Fndk 鈜eticisine 788 Milyon Liralk Destek 猘emesi
2014 Yl Staj Program Ek Bt蔒 Kullanm Duyurusu
Tarmsal Yaym ve Danmanlk Snav 1 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da
En プk
Okunanlar 搐lenenler
E-Blten
Blten sistemimize kayt olarak bakanl蹥mz ve sekt顤 alannda gelimelerden haberdar olabilirsiniz. Ltfen aa蹥daki kutuya e-mail adresinizi yazp kayt tuuna basnz. Teekkr ederiz.
E-Mail :
Tarm TV 2010 - 2012 Yaynlar, Trk Telekom TTVM sunucular zerinden yaplmaktadr.