TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Foto Galeri Ziyaret蓾 Yorumlar Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
Manşet
Dzcede Arclk ve Ar 鈜nleri Proje Pazar
T軮嵨AKn destekledi簨 ve Dzce 鈆iversitesi Arclk Aratrma, Gelitirme ve Uygulama Merkezince dzenlenen etkinlikte arclk sekt顤nde faaliyet g飉teren kii ve kurulularn projeleri g顤cye 踦kt.
Mantar zehirlenmelerinde art
Ulusal Zehir Danma Merkezine son 2 ayda 255 mantar zehirlenmesi vakas bildirilirken, bu bavurularn 160' son on be gn i蓾nde yapld.
ドm Bal 鈜etim Alanlar ドltay yapld
Mu簰ada arclar ドltayda bir araya geldi. ドltaya Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 Kanatllar ve K踙kevciller Daire Bakan Hakan 畤trk, 愮 Mdr Nazif Ekici ile Ar Yetitiricili簨 Birli簨 il bakanlar katld.
Pancarn pekmeze d霵m yolculu繠
Krklareli'nde kaynak sularyla yetitirilen pancar, kadnlar tarafndan odun ateinde yaklak 14 saat kaynatlarak pekmez haline getiriliyor.
2. Frutech Meyve Yetitiricili簨 ve Teknolojileri Fuar
2. Frutech Meyve Yetitiricili簨 ve Teknolojileri Fuar Antalyada balad. Fuarn a踦ln Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 Mstear Vedat Mirmahmuto繠llar yapt.
パft蓾ler, rnlerini bu markette satacak
搐mir'de, tarm sat kooperatiflerinin rnlerinin do繢udan tketiciye sat i蓾n "パft蓾m Market" a踦ld.
Kurutmalk bamya fiyatlar altnla yaryor
Bir蔞k sa簰k problemine iyi gelen ve k aylarnda da tketilebilmesi i蓾n kurutmal蹥 yaplan kurutmalk bamya kilogram fiyat ile altnla yaryor.
Bu tesiste organik yumurta retilecek
Gda Tarm ve Hayvanclk Manisa 愮 Mdrl蹞, 2013 ylnda hayata ge蓾rdi簨 Organik Yumurta Tavuk蓰lu繠 Demonstrasyonu ile Trkiyede bir ilki baard.
TARS嵱, bugne kadar 1,6 milyar lira hasar 鐰edi
Devlet Destekli Tarm Sigortalar Sistemi'nin balamasyla 2006 ylndan bu yana 72 milyon dekar arsann ve 3 milyonun zerinde byk ve k踙kba hayvan sigortaland. Tarm Sigortalar Havuzunun 2014 yl sonuna kadar yapaca蹥 hasar 鐰emesinin 1,6 milyar liray ge蔒ce簨 bildirildi.
Adyamanda ttne alternatif nar retiliyor
Adyaman'da son yllarda ttne alternatif rn olarak yetitirilen nar retimindeki art, 蓾ft蓾nin yzn gldryor.
パ蔒k蓾ler hava artlarndan ik漧et蓾
Aydnn Germencik Gm Mahallesi'ndeki 蓾蔒k reticileri, havalarn scak ge蔂esi nedeniyle seralardaki verimin dt蹞n belirtti.
Dnya ucuz Grc fnd蹥na y霵eldi
Trkiye'de zirai don nedeniyle den fndk rekoltesi sonras fndk fiyat artarken bir 蔞k lkenin Trk fnd蹥 yerine daha ucuz olan Grcistan fnd蹥na y霵eldi簨 bildirildi.
"Ardahan bal" markalayor
Ardahan Valili簨, Ardahan 鈆iversitesi ve Ardahan Ar Yetitiricileri Birli簨 i birli簨yle balatlan 蓷lmayla Kafkas ar rk tarafndan retilen organik baln patenti alnacak.
Tarmsal nfus gen蔮eiyor
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥nca uygulanan "Tarmsal Nfus Gen蔮eiyor" adl proje Denizlide uygulanmaya balad.
Bursada Ortak Akl Toplants
Krsalda kadn 蓷lmalarnn gelitirilmesi amacyla dzenlenen B闤gesel Ortak Akl Toplants Bursada yapld.
愫racat az, getirisi fazla
Malatya'dan a繠stos ve eyll aylarnda ihra edilen kuru kays miktar ge蔒n senenin ayn d霵emine g顤e azalmasna karn d饘iz girdisi artt.
Simavda kestane hasad balad
Ktahyann Simav il蔒sinde halkn en 霵emli ge蓾m kaynaklarnn banda gelen kestane retiminde hasat sezonu balad.
閌m ve zeytin reticilerine malzeme da蹥tld
Denizlinin Kale ve Buldan il蔒lerinde "揫i Tarm Uygulamas Projesi" kapsamnda reticilere malzeme yardm yapld.
Tarm ve 愯san Foto繢af Sergisi ドnakkale de a踦ld
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 tarafndan dzenlenen Tarm ve 愯san konulu Ulusal Foto繢af Yarmasnda sergilenmeye layk g顤len foto繢aflar ドnakkalede sergilendi.
Karakovan bal g顤cye 踦kt
Van'n ドtak il蔒sinde, ilkbaharda binlerce metre ykseklikteki yaylalara braklan organik karakovanlarda bal hasad balad.
Güncel
<
Dalnda 蓷tlayan nar, meslek sahibi yapt
Einin fel olmas nedeniyle 3 senedir ailesinin ge蓾mini stlenmek zorunda kalan Sevin 紨e, dalnda 蓷tlad蹥 i蓾n ekonomik de簟rini kaybeden narlar ilemeyi 瓘renerek meslek sahibi oldu.
Ep蓾n mantar Demircili 蓾ft蓾lerin ge蓾m kayna蹥 oldu
Tad ve fiyat nedeniyle sofralarda yer bulan Kzl ep蓾n mantar bir蔞k 蓾ft蓾nin de ge蓾m kayna蹥 oldu.溮fa kayna蹥 olarak da tketilen mantara vatandalarn ilgisi de olduk蓷 yo繠n.
Trkiye 5. Tohumculuk Kongresi Diyarbakrda yapld
Trkiyenin ilk yavru alpaka devesi do簠u
Do繠 Karadeniz'de kivi retiminde d
Dalnda 蓷tlayan narlar, "eki'' oluyor
Asrlk su de簨rmeni, teknolojiye direniyor
愮lerden
Bakanlk
パn kaz Kars'ta sofralar ssleyecek
Trkiye'nin en 蔞k kaz yetitirilen b闤gelerinden Kars'ta, yerli rkla パn kaz da yetitirilmeye baland.
パft蓾ler de yarasalar da mutlu
鈜eticiden tketiciye do繢udan yumurta sat
Mersin'de yer fst蹥 hasadna baland
Tarmsal yenilikler sergisi Sulakyurtta
Krkkale Sulakyurtta tarmsal retimde girdiler ve b闤geyle uyumlu yetien rnler konulu sergi a踦ld.
F嵞KOB嵬L尟'e olan gven her ge蔒n gn artyor
Aile 蓾ft蓾li簨 i蓾n yrdler
81 愮den Gelen Sosyologlar UTEMde Bir Araya Geldi
Ss Bitkileri
Ss Bitkileri Zararllar
Tm Ss Bitkilerinde G顤lebilen Zararllar, ネitleri Ve Bunlar 楁in 琄erilen ⑷zmler, Yaplmas Gerekenler...
Ss Bitkilerinde G顤len Balca Hastalklar
Ss Bitkilerinin Pazarlanmas
D Mekan Ss Bitkileri
Organik Tarm
Organik Tarm
Organik Tarmda Pazarlama
Organik Gda Tketimi
Organik Tarm ve ネvre
Gndem
Yaym Programnn Hazrlanmas
Haluk Bali, 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrlklerince hazrlanacak Yaym Program hazrlanrken nelere dikkat edilmesi gerekti簨ni anlatt.
Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanunu
Tarm Reformu Genel Mdr Dr.Grsel K郿EK'in katld蹥 interaktif canl yayn program kaydn buradan izleyebilrsiniz.
Duyurular
​5403 Sayl Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanun De簨ikli簨 Yrrl簟 Girdi
鈜n Do繢ulama ve Takip Sistemi (UDTS)
パft蓾ye 77 Milyon Liralk Prim Mjdesi - Basn A踦klamas
Fndk 鈜eticisine 788 Milyon Liralk Destek 猘emesi
2014 Yl Staj Program Ek Bt蔒 Kullanm Duyurusu
Tarmsal Yaym ve Danmanlk Snav 1 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da
En プk
Okunanlar 搐lenenler
E-Blten
Blten sistemimize kayt olarak bakanl蹥mz ve sekt顤 alannda gelimelerden haberdar olabilirsiniz. Ltfen aa蹥daki kutuya e-mail adresinizi yazp kayt tuuna basnz. Teekkr ederiz.
E-Mail :
Tarm TV 2010 - 2012 Yaynlar, Trk Telekom TTVM sunucular zerinden yaplmaktadr.