TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Foto Galeri Ziyaret蓾 Yorumlar Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
Manşet
Aksaray'da tarmsal danmanlara e簨tim semineri
Aksaray'da Gda Tarm ve Hayvanclk 愮 Mdrl蹞 tarafndan Damzlk S蹥r Yetitiricileri Birli簨'nde g顤evli tarm danmanlarna "Tarmsal Danmanlk E簨timi" verildi.
Anamur'da "3. Bal Orman" a踦ld
Mersin Orman B闤ge Mdrl蹞, odun d retim 蓷lmalar kapsamnda Anamur il蔒sinde 3. Bal Orman'n hizmete a蓨.
Samanl zeytininin hasad titizlikle yaplyor
Samanl da簰arnn eteklerinde, Kocaeli'nin Karamrsel il蔒si bata olmak zere 搐mit K顤fezi'nin iki yakas ile 搐nik 蔒vresinde yetitirilen ve elle topland蹥 i蓾n zarar g顤meden tketiciye ulaan Samanl zeytininin hasad sryor.
3. Domatexpo Fuar Kumluca'da a踦ld
3. Domates Yetitiricili簨 ve Teknolojileri Fuar (Domatexpo) meyve ve sebze deposu Antalya'nn Kumluca il蔒sinde a踦ld. A踦lta konuan Mstear Vedat Mirmahmuto繠llar, "2014 ylna geldi簨mizde Trkiye tarmsal retimde dnyada 7. srada, Avrupa'da ise birinci srada yer alyor" dedi.
Tunceli'nin da簰arna sedir tohumlar
Tunceli Orman 毼letme Mdrl蹞 g顤evlileri 25 ton sedir tohumunu Hozat il蔒sinde 300 hektar alanda toprakla buluturuyor.
"Orta Anadolu Ar Irk" slah ediliyor
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥 (TAGEM), Orman ve Su 毼leri Bakanl蹥 ile Ali Nihat G闥yi簨t (ANG) grubu sosyal sorumluluk projesi kapsamnda "Orta Anadolu Ar Irk" gelitiriliyor. 2015 ylnda tescil i蓾n Bakanl簜 sunulacak rk i蓾n hedef, kovan ba retimi 10 kg arttrmak.
Adana 8. Tarm Fuar a踦ld
Adana 8. Tarm, Hayvanclk, Tavuk蓰luk ve St Endstrisi Fuar ile Seraclk, Bah蔒cilik, Fidanclk, Tohumculuk, パ蔒k蓾lik ve Teknoloji Fuar a踦ld.
600 yllk fndk a簜c hala meyve veriyor
Kastamonu'da bulunan ve 600 yllk oldu繠 tahmin edilen kaya fnd蹥 a簜c halen meyve veriyor.
Sivrihisar'da 蔞rak topraklar de簟rlendirildi
Sportif Havaclk Kulb tarafndan Eskiehir'de 280 d霵mlk 蔞rak alana hava park olarak hizmet verecek Uluslarararas Sportif Havaclk Merkezi kuruluyor.
Aylarn rahatsz edilmemesi i蓾n 霵lem
Kars'n Sarkam il蔒sinde beslenme alanlar daralan ve Acsu mevkisindeki 踤plkte yiyecek arayan aylarn rahatsz edilmemesi i蓾n vatandalarn b闤geye girii engellenecek.
Tohumlar ve GDO'da do繢u bilinen yanllar
GTHB Tarmsal Aratrmalar ve Politikalar Genel Mdr Masum Burak yapt蹥 basn toplantsnda Trkiye'deki tohumculu繠n genel durumu, hedefleri ve kamuoyunda sk蓷 tartlan hibrit tohum ve GDO hakknda detayl a踦klamalarda bulundu.
Malatya'da 'Ulusal Kays ドltay'
Trkiye'nin en 霵emli kays retim merkezi olan Malatya'da kays sekt顤nn durum analizini yapmak ve sekt顤n ileriye d霵k stratejilerini belirlemek amacyla "Ulusal Kays ドltay" dzenlendi.
Kadn giriimci st bir telefonla vatandan aya蹥na g飆ryor
Balkesir'in Edremit il蔒sinde, 蓾ftlik kurarak hayvancl簜 balayan bir kadn, telefonla st hizmeti veriyor.
Trk karanfili geliyor
Karanfil tohumunda d ba蹥mll蹥n sona ermesi amacyla ilk Trk karanfili tohumu i蓾n 蓷lmalar yapld蹥 bildirdi.
фFTф B尳倎LEND嵬ME TOPLANTILARI DEVAM ED幎OR
Kahramanmara Trko簰u il蔒sinde krsal kalknma yatrmlar desteklemeleri hakknda 蓾ft蓾lere y霵elik bilgilendirme toplants ger蔒kletirildi.
Bursa'da Zeytin Hasadnn Aamalar
Kahvalt sofralarnn vazge蓾lmezi zeytin, sofralara gelinceye kadar bin bir zahmetli aamadan ge蓾yor.
溍lgam suyunun yolu Ere簰i'den ge蓾yor
Konya'nn Ere簰i il蔒sinde 25 bin dekar alanda yaklak 100 bin ton retimi yaplan, taze tketimin yannda algam suyu ve konsantre sanayisi gibi bir蔞k alanda kullanlan siyah havucun hasadna baland.
Trkiye'nin ilk a踦kta 蓾lek hasad Mersin'in Silifke il蔒sinde yapld
Yurt genelinde k artlar hissedilirken, Trkiye'nin 霵emli 蓾lek retim merkezlerinden biri olan Mersin'in Silifke il蔒sinde, a踦kta yetitirilen scak yaz gnlerinin g驆de meyvesi 蓾le簨n hasadna baland.
Hamsiyi korumann yolu kurallara uymaktan ge蓾yor
Ordu 鈆iversitesi (OD) Deniz Bilimleri Fakltesi Dekan Prof. Dr. 酨met Balk, denizlerdeki kirlilik ve ar avlanma nedeniyle hamsi sto繠nda ge蔂i yllara g顤e azalma oldu繠nu belirterek, hamsi sto繠nu tekrar artrmak i蓾n kurallarn iyi koyulmas ve koyulan kurallara uyulmas gerekti簨ni s騽ledi.
Muzda verimi arttrmak i蓾n "Nematod" a kar mcadele
Trkiye'nin muz ihtiyacnn byk b闤mnn karland蹥 Mersin'de, a簜蔮arn k闥nde bulunan nematod adl bitki parazitine kar daha az zirai ila kullanlarak mcadele y霵temi hayata ge蓨i.
Güncel
<
K騽nn gnl蹞n tutuyor
Krklareli'nde yaayan 83 yandaki Ali Aka, 60 yldr k騽ndeki 闤mden do繠ma, hava koullarndan evlenmeye kadar btn gelimeleri defterine yazyor.
Poyrazlar G闤'nde bir蔞k yaban kuu barnyor
Sakarya'nn Adapazar il蔒sine 10 kilometre mesafedeki 1. derece do簜l sit alan Poyrazlar G闤, her yl binlerce yaban kuuna ev sahipli簨 yapyor.
Hamsi ve palamut i蓾n salamura sezonu balad
Erci'te 73 kiloluk bal kaba蹥 yetitirildi
Baklava ustal蹥 teknolojiyle mcadele ediyor
Defterlerine Yazdklaryla K騽n Tarihine Ik Tutuyor
Fas'ta tarladan ellere knann 騽ks
愮lerden
Bakanlk
"Sakin 溳hir" de mandalina enli簨
Mandalina sezonu, Trkiye'nin ilk Cittaslow'u (sakin ehir) Seferihisar il蔒sinde, bu yl 15'incisi dzenlenen "mandalina enli簨" ile kutland.
Pastrma satlarnn byk b闤m hediyelik
Mersin'de Narenciye Festivali Renkli G顤ntlere Sahne Oldu
St ile ac biberden re蔒l retiyorlar
Dane Msr Yetitiricli簨nin Pf Noktalar
Krkkale Karake蓾li il蔒sinde dane msr tarla gn dzenlendi. Tarla gnn a踦lna katlan tohum irketleri de, yetitiricilik hakknda bilgi verdi.
Tarm Yrtme Komitesi 21. D霵em Toplants Ankara'da yapld
En gzel "Tarm ve 愯san" Foto繢aflar
Kn ss bitkilerine daha az su ve gbre verilmeli
Ss Bitkileri
Ss Bitkileri Zararllar
Tm Ss Bitkilerinde G顤lebilen Zararllar, ネitleri Ve Bunlar 楁in 琄erilen ⑷zmler, Yaplmas Gerekenler...
Ss Bitkilerinde G顤len Balca Hastalklar
Ss Bitkilerinin Pazarlanmas
D Mekan Ss Bitkileri
Organik Tarm
Organik Tarm
Organik Tarmda Pazarlama
Organik Gda Tketimi
Organik Tarm ve ネvre
Gndem
Yaym Programnn Hazrlanmas
Haluk Bali, 愮 Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrlklerince hazrlanacak Yaym Program hazrlanrken nelere dikkat edilmesi gerekti簨ni anlatt.
Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanunu
Tarm Reformu Genel Mdr Dr.Grsel K郿EK'in katld蹥 interaktif canl yayn program kaydn buradan izleyebilrsiniz.
Duyurular
​5403 Sayl Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanun De簨ikli簨 Yrrl簟 Girdi
鈜n Do繢ulama ve Takip Sistemi (UDTS)
パft蓾ye 77 Milyon Liralk Prim Mjdesi - Basn A踦klamas
Fndk 鈜eticisine 788 Milyon Liralk Destek 猘emesi
2014 Yl Staj Program Ek Bt蔒 Kullanm Duyurusu
Tarmsal Yaym ve Danmanlk Snav 1 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da
En プk
Okunanlar 搐lenenler
E-Blten
Blten sistemimize kayt olarak bakanl蹥mz ve sekt顤 alannda gelimelerden haberdar olabilirsiniz. Ltfen aa蹥daki kutuya e-mail adresinizi yazp kayt tuuna basnz. Teekkr ederiz.
E-Mail :
Tarm TV 2010 - 2012 Yaynlar, Trk Telekom TTVM sunucular zerinden yaplmaktadr.