TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Foto Galeri Ziyaret蓾 Yorumlar Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
Manşet
Bayraktar: 'Fndk yz akmz oldu'
Ge蔒n yl 110 lkeye yaplan fndk ihracatndan 2 milyar 314 milyon dolar d饘iz girdisi sa簰anmas, sekt顤de mutlulukla karland.
Trkiye'nin toprak ileme aletleri Tekirda'dan
Tekirda Hayrabolu'da retilen toprak ileme aletleri, Trkiye'nin ihtiyacnn yarsna yaknn karlyor.
Ankara'da Koordinasyon Toplants Yapld
Ankara Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdr, 愮 Mdr Yardmclar, 煪be Mdrleri ve il蔒 mdrleri koordinasyon toplantsnda bir araya geldi.
Ekmek israfna 'eki hamurlu' 踤zm
Bayburt 鈆iversitesi'nde T軮嵨AK deste簨 ile yrtlen projeyle ekmek israf 霵lenecek. Projeye g顤e eki hamurdan elde edilen ekmeklerin raf 闣r uzayacak.
Yeil Zeytin ihracat artt
Trkiye'de, 1 Ekim 2014'te balayan zeytin ihracat sezonunun ilk 蔒yre簨nde, bu rnn yeilindeki d satm bir 霵ceki d霵eme g顤e yzde 9 artt, siyahnda ise ayn oranda azalma kaydedildi.
Aksaray yoncasna talep artyor
Trkiye'nin en 霵emli yonca retim merkezlerinden biri olan Aksaray'da, ge蔒n yl bir 霵ceki yla g顤e yzde 30 artla 260 bin ton yonca retildi.
'Kar ya蹥 bu簠aya yarad'
Yeni ylla beraber gelen kar ya蹥 bu簠aya yarad. Bu yl bu簠ay hasatnda rekoltenin yksek olmas bekleniyor.
'Topraksz 蓾lek' reticinin yzn gldryor
Trkiye'nin 霵emli 蓾lek retim merkezlerinden Mersin'in Silifke il蔒si'nde, topraksz tarmla yaplan 蓾lek retimi hem erkencili簨 hem de verimlili簨yle reticisine kazan sa簰yor.
'Hasmer' ve 'Hasak' tescillendi
Bahri Da簠a Uluslararas Tarmsal Aratrmalar Enstits'nn, Trkiye'nin et ihtiyacna 蓷re olmas i蓾n gelitirdi簨 iki yeni koyun rk tescil edildi.
Baz alanlarda hibe yatrmlar yzde 60'a 踦kacak
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehdi EKER, "Trkiye'nin Yeni Krsal Kalknma Hamlesi, Tarm ve Krsal Kalknmay Destekleme Kurumu" konulu basn toplants dzenledi.
パft蓾nin yzn kvrck marul gldrd
Seralarn Akdeniz B闤gesi'nde sa簜nak, Marmara B闤gesi'nin byk b闤mnde kar ya蹥ndan zarar g顤mesi nedeniyle Yalova'da yetitirilen kvrck marula talep artt.
Fndk fiyatlarndaki art reticiye yarad
Ordu'da 蔒itli temaslarda bulunan TZOB Bakan 溳msi Bayraktar, fndk fiyatlarndaki artn Bat Karadeniz B闤gesi'ndeki reticilere yarad蹥n kaydetti.
Bodrum katnda kltr mantar yetitirdi
Adyamanl bir giriimci, kota getirilen ttne alternatif rn aray kapsamnda y霵eldi簨 kltr mantar yetitiricili簨ni, kiralad蹥 bodrum katnda yapyor.
Ekmek 酨rafnn 琄lenmesi Kampanyas 顤nek olacak
7. Berlin Tarm Bakanlar Zirvesi'ne katlan Bakan Eker, G-20'nin Trkiye'de ger蔒kletirece簨 2. Tarm Bakanlar Zirvesi'nde TMO tarafndan yrtlen Ekmek 酨rafn 琄leme Kampanyasnn kresel 闤蔒kte uygulanmas 霵erisini gndeme getireceklerini kaydetti.
愩ek b鐼e簨 kozalar kadn elinde hayat buluyor
Bursa'nn Nilfer il蔒sine ba簰 Gmtepe Mahallesi'nde yaayan kadnlarca kurulan Kltr ve Yardmlama Derne簨nce yrtlen 'Yzde 100 Misia Projesi' kapsamnda, ipek b鐼eklerinin kozasyla 蔒itli rnler yapp satan kadnlar hem mahallenin gelimesine hem de aile bt蔒lerine katk sa簰yor.
Ar ya蹥, don ve frtna seralar etkiledi
Ege b闤gesinde narenciye rekoltesinin en fazla oldu繠 Mu簰a'da uzun yllardan sonra etkili olan so繠k hava ve don tarmsal retimi olumsuz etkiledi.
Tarm ve insan foto繢af sergisi 2. Kez Kahramanmara'ta
Kasm aynda Kahramanmara Tarm Fuarnda sergilenen foto繢aflar bu kez Kahramanmara'ta bir alveri merkezinde foto繢af severlerin be簟nisine sunuldu.
Tarm rnleri ihracatn 18 milyar dolara 踦kardk
Bakan Eker, Almanya ziyaretinde yapt蹥 a踦klamada, Trkiye'nin, tarm ihracatn 4 milyar dolardan 18 milyar dolara 踦kard蹥n kaydetti.
Srler, artk sertifikal 蔞banlara emanet
Van'da 'Sr Y霵etimi Eleman Benim' Projesi kapsamnda kurs g顤en 15 蔞ban, sertifikalarn ald.
G氍 sorununa 踤zm 霵erileri
Namk Kemal 鈆iversitesi 紨retim 閍esi Do. Dr. Okan Gaytanco簰u, k騽lerde 蔞k ucuza mal edilecek istihdam ve yatrm projeleriyle metropollere g氍n 霵ne ge蓾lebilece簨ni s騽ledi.
Güncel
<
Ku g驆lemcilerinin yeni g驆desi olacak
ネvresinde yaklak 150 ku trnn yaad蹥 Hersek G闤'nde Do繠 Marmara Kalknma Ajans'nn deste簨yle ku g驆lemevleri ina edilecek.
Gneli gnler a簜蔮ar yalanc baharla kandrd
Trkiye'nin ikinci byk badem retim merkezi konumundaki Akdeniz B闤gesi'nin sahil kenti Mersin'de badem a簜蔮ar 蓾蔒k a蓨.
Ekmeklerini turptan 踦karyorlar
Bodrum'da mandalina enli簨 dzenlendi
Buzda 'ekmek kavgas'
Gne scak 蔞rbayla balayacaklar
Tavuklarna tasavvuf mzi簨 dinletiyor
愮lerden
Bakanlk
紨rencilerden vatandalara araba ikram
Yozgat Zbeyde Hanm Kz Teknik ve Meslek Lisesince dzenlenen 'araba 闤eninde' vatandalara 瓘renciler tarafndan 蔞rba ikram edildi.
Kzlmak'ta 'Eskimo usul' balk av
Arap lkelerine balklar Yozgat'tan
Avrupa'da Prim Deste簨yle Sa簰k Harcamalar 5 Kat Azald
'Plant Peyzaj ve Ss Bitkicili簨' 鐰l t顤eni
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Yardmcs Kutbettin Arzu, ss bitkileri yetitiricili簨 sekt顤nn son yllarda byk ilerleme kaydetti簨ni belirterek, "Bu baar da retici ve ihracat踦la
Kuvvetli ya蹥 tarm arazilerini olumsuz etkiledi
Manisa'da i sularda kontroller artt
TKDK hibe deste簨 i蓾n yatrmclar bekliyor
Ss Bitkileri
Ss Bitkileri Zararllar
Tm Ss Bitkilerinde G顤lebilen Zararllar, ネitleri Ve Bunlar 楁in 琄erilen ⑷zmler, Yaplmas Gerekenler...
Ss Bitkilerinde G顤len Balca Hastalklar
Ss Bitkilerinin Pazarlanmas
D Mekan Ss Bitkileri
Organik Tarm
Organik Tarm
Organik Tarmda Pazarlama
Organik Gda Tketimi
Organik Tarm ve ネvre
Gndem
Ziraat Mhendisleri bitki koruma rn re蔒tesi yazabilecek mi?
Gda ve Kontrol Genel Mdr Yardmcs Dr. Nevzat Biriik Ziraat Mhendislerinin bitki koruma rn re蔒tesi yazabilmesi hakknda 霵emli bilgiler verdi
Bakan Eker, Anadolu Ajans Edit顤 Masasnn konu繠 oldu
Mehdi Eker , AA Y霵etim Kurulu Bakan ve Genel Mdr Kemal 畤trk ile birim temsilcilerinin sorularn yantlad.
Duyurular
​5403 Sayl Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanun De簨ikli簨 Yrrl簟 Girdi
鈜n Do繢ulama ve Takip Sistemi (UDTS)
パft蓾ye 77 Milyon Liralk Prim Mjdesi - Basn A踦klamas
Fndk 鈜eticisine 788 Milyon Liralk Destek 猘emesi
2014 Yl Staj Program Ek Bt蔒 Kullanm Duyurusu
Tarmsal Yaym ve Danmanlk Snav 1 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da
En プk
Okunanlar 搐lenenler
E-Blten
Blten sistemimize kayt olarak bakanl蹥mz ve sekt顤 alannda gelimelerden haberdar olabilirsiniz. Ltfen aa蹥daki kutuya e-mail adresinizi yazp kayt tuuna basnz. Teekkr ederiz.
E-Mail :
Tarm TV 2010 - 2012 Yaynlar, Trk Telekom TTVM sunucular zerinden yaplmaktadr.