TC G覺da Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k Bakanl覺覺 Resmi 襤nternet Sitesi
Ana Sayfa Foto Galeri Ziyaret蓾 Yorumlar Siteme Ekle
E簨tim Filmleri
Haberler
愮etiim
Manşet
Trkiye Simental Yetitiricili簨 paneli 搐mir'de yapld
Trkiye Damzlk S蹥r Yetitiricileri Birli簨 tarafndan dzenlenen ''Trkiye Simental Yetitiricili簨'' paneli 搐mir'de yapld.
Karadeniz'de 3 mevsim 蓾lek hasad
Ordu'da 30 d霵m arazi zerinde 蓾lek tarlas oluturan Ali Bulut, ekim aynda da hasat yaparak mterilerine 3 mevsim 蓾lek satyor.
Bu簠ay retiminde art bekleniyor
Konya'da ge蔒n sezon 1 milyon 950 bin ton olarak ger蔒kleen bu簠ay retiminin, bu sezon 3 milyon tona yaklamas bekleniyor.
''Zeytinin ya簜 yolculu繠'' balad
Yaklak bir yldr yeni hasat d霵emini bekleyen 蓾ft蓾ler, erken hasat zeytinya蹥lk zeytinleri toplayarak fabrikalara satmaya balad.
Şekerin yolculu繠 istihdama katk sa簰yor
Trkiye'nin 4. byk ovas olan Elbistan Ovas'nda yetien eker pancar, 25 bin i蓾nin ge蓾m kayna蹥 olurken, lke ekonomisine de ciddi katklar sa簰yor.
Mu簰a'da kadn 蓾ft蓾lere meslek edindirme kursu
Mu簰a 愮, Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞, ŞKUR, Halk E簨tim Merkezi ve Milli E簨tim Mdrl蹞'nn ortaklaa dzenledi簨 meslek edindirme kurslar sonucunda 37 kadn 蓾ft蓾ye sertifikalar da蹥tld.
Kahramanmara 2. Gda Tarm ve Hayvanclk Fuar a踦ld
Kahramanmara'ta 2. Gda, Tarm ve Hayvanclk Fuar a踦ld. Fuarda Trkiye'nin farkl kentlerinden 213 firma stant a蓨.
Hatay'da "Tbbi ve Aromatik Bitkiler ドltay"
Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl蹥, Itri ve Tbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri Yetitiricili簨nin Gelitirilmesi Projesi kapsamnda Hatay'da Tbbi ve Aromatik Bitkiler ドltay'nn 踙ncs ger蔒kletirildi.
Balkesir'de TAR-GEL personeli reticilere destek oluyor
Tarmsal iletme sahiplerinin bilgi, beceri ve teknik y霵temler konusundaki ihtiya蔮arnn zamannda ve yeterli dzeyde karlanmas amacyla 2007 ylnda uygulamaya konulan Tarmsal Yaym Gelitirme Projesi (TAR-GEL), Balkesir'de reticilere destek olmaya devam ediyor.
鈜etilen 170 bin ton 蔒kirde簨n 蔞繠 lkemizde tketiliyor
Rusya, Polonya, Almanya ve Kuzey Afrika'ya yaplan ay 蔒kirde簨 ihracatnn bu yl 22 bin tona ulamas bekleniyor.
Yabani bttm a簜cna fstk alanacak
Bitlis'in Hizan il蔒sinde krsal alanlardaki yabani bttm a簜蔮arna yaplan alamann ardndan elde edilecek fstk, il蔒 ekonomisine byk katk sa簰ayacak.
ドl il蔒sinde 41 ba ivesi rk ko da蹥tld
Denizli'de 2009 ylndan beri uygulanmakta olan Koyun ve Ke蓾lerde Verimlili簨 Artrma Projesi kapsamnda ドl y顤esi artlarna uygun ivesi rk ko蔮arn temin edilerek yetitiricilere da蹥tlmas kararlatrld.
Mara Biberinin hasad bitti
Aromas ve kendine has tad ile Kahramanmara'n simgesi haline gelen, 15 bin dekar alanda ekimi yaplan tescilli ''Mara biberi''nin hasad tamamland.
Manisa Lalesi ''Tr Eylem Plan ドltay''
Manisa'daki Spil Da蹥 Milli Park'nda yetien Manisa Lalesi'ni gndeme getirmek ve dnyaya tantmak amacyla Tr Eylem Plan ドltay yapld.
Atatrk Bah蔒 Kltrleri Merkez Aratrma Enstits'nn Byk Baars
Atatrk Bah蔒 Kltrleri Merkez Aratrma Enstits Mdrl蹞, lkemize 92 蔒it yeni rn kazandrarak bunlar tescil ettirdi.
塉 bamya 蔒idi g顤cye 踦kt
Dzce 愮 Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrl蹞'nce uygulanan "Yeni Bamya ネitlerinin Yaygnlatrlmas Projesi" kapsamnda tarla gn etkinli簨 ger蔒kletirildi.
塉 yllk projede yaplanlar anlatld
Aydn'da "Pamukta Makinal Hasat Hazrl蹥nda Kullanlan Yaprak D闥trc Kimyasallarn Lif Kalitesi 閌erine Etkileri Projesi"nin uygulama tarla gn yapld.
Kuru zm da蹥tmnda pilot okul says artyor
Ge蔒n sene e簨tim-瓘retim ylnn ikinci yarsnda pilot olarak belirlenen okullarda balanan kuru zm da蹥tmna bu yl da devam edilecek.
Amasya'da elma hasad balad
Trkiye'deki 霵emli elma retim merkezlerinden Amasya'da reticiler misket elmasn toplamaya balad.
Trakt顤 pazar yzde 20 byd
Trafik kaytlarna g顤e, 2015 ylnn 7 aynda ge蔒n yln ayn d霵emine g顤e trakt顤 pazarnda yzde 20'lik bir byme ger蔒kleti.
Güncel
<
Hnnap reticisinin yzn gldryor
Hnnap, rekolte ve fiyatyla reticinin yzn gldryor. Manisa'da bu yl rekoltesinde yzde 50 art olan hnnapta hedef 100 ton retim.
Isparta'da elma hasad balad
Trkiye elma retiminin yzde 26'snn ger蔒kletirildi簨 Isparta'da yaklak 1 ay srecek elma hasad balad.
Antalya'da Trk Trakt顤 tarla gn
Mu'ta karpuz ve kavun hasad devam ediyor
Ceylanpnar muzu Anamur'a rakip olacak
Hatayl kadnlar imeceyle nar ekisi retiyor
閌m cenneti Hassa'da ba bozumu
Bugn
Bakanlk
Tarm arazilerinin intikali i蓾n verilen sre A繠stos aynda doluyor
Miras kalan tarm arazilerinin intikal ilemleri i蓾n kritik sre A繠stos aynda sona eriyor. Realty World Elfi Gayrimenkul Genel Mdr 畤kan Aydemir, A繠stos ay sonuna kadar arazi konusun
Dall dar bitkisinden 'biyobenzin' retildi
''Kltr kurba簜s'' ihra edecekler
ドnakkale'de yeni kurulan bir firmann yetkilileri, Tarm ve Krsal Kalknmay Destekleme Kurumu'nun (TKDK) hibe deste簨yle ''kltr kurba簜s'' yetitirip yurtdna satmay planlyor.
Ankara Ke蓾si O簰ak Eti Marketlerde Yerini Almaya Hazr
Ss Bitkileri
Ss Bitkileri Zararllar
Tm Ss Bitkilerinde G顤lebilen Zararllar, ネitleri Ve Bunlar 楁in 琄erilen ⑷zmler, Yaplmas Gerekenler...
Ss Bitkilerinde G顤len Balca Hastalklar
Ss Bitkilerinin Pazarlanmas
D Mekan Ss Bitkileri
Organik Tarm
Organik Tarm
Organik Tarmda Pazarlama
Organik Gda Tketimi
Organik Tarm ve ネvre
Gndem
Duyurular
​5403 Sayl Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanun De簨ikli簨 Yrrl簟 Girdi
パft蓾ye 77 Milyon Liralk Prim Mjdesi - Basn A踦klamas
Fndk 鈜eticisine 788 Milyon Liralk Destek 猘emesi
2014 Yl Staj Program Ek Bt蔒 Kullanm Duyurusu
Tarmsal Yaym ve Danmanlk Snav 1 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da
En プk
Okunanlar 搐lenenler
E-Blten
Blten sistemimize kayt olarak bakanl蹥mz ve sekt顤 alannda gelimelerden haberdar olabilirsiniz. Ltfen aa蹥daki kutuya e-mail adresinizi yazp kayt tuuna basnz. Teekkr ederiz.
E-Mail :
Tarm TV 2010 - 2015